Abonent firmowej domeny

Tylko Abonent bądź jego pełnomocnik posiadający notarialne poświadczenie ma prawo do pełnego zarządzania adresem www. Abonentem jest zatem podmiot, którego dane podane zostały podczas rejestracji domeny w Panelu Klienta. Często się zdarza, że domena rejestrowana jest nie przez samego właściciela przedsiębiorstwa, tylko przez pracownika. Równie często dane osoby dokonującej zakupu usługi mającej się nią „opiekować” w trakcie trwania okresu abonamentowego, podane zostają jako dane Abonenta domeny. Jest to duży błąd, który w przyszłości może doprowadzić do utraty adresu przez firmę.

Zgodnie z regulaminem oraz zapisami prawa, transakcja zakupu zawarta zostaje pomiędzy rejestratorem/operatorem domeny a podmiotem, którego dane znalazły się w formularzu rejestracyjnym, czyli w tym przypadku pracownikiem. Z punktu widzenia zarządcy domeny np. NASK dla domeny ".pl", firma w tym wypadku nie jest stroną a tym samym nie ma praw do wydawania dyspozycji m.in. dotyczących wydawania kodu authinfo, cesji. Nie ma możliwości zatem sprzedaży domeny na rynku wtórnym, ponieważ do wszystkich tych czynności niezbędne jest przesłanie dokumentów identyfikacyjnych – muszą więc być to dokumenty pracownika.

W sytuacji gdy dojdzie do zakończenia współpracy między przedsiębiorstwem a pracownikiem, pracownik może „zabrać” domenę. W takim przypadku odzyskanie domeny jest możliwe, ale jednak czasochłonne i w większości przypadków kosztowne, szczególnie jeżeli chcemy zawrzeć ugodę, czyli polubownie rozwiązać spór. Natomiast, jeżeli strony sporu nie dojdą do porozumienia, firma może wejść na drogę sądową, wnosząc roszczenie o określenie stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Sąd ma za zadanie orzec, kto jest uprawniony do domeny. Istnieją duże szanse na odzyskanie usługi pod warunkiem, że została ona opłacona z budżetu przedsiębiorstwa, domena kierowała do strony internetowej przedsiębiorstwa oraz pracownik uzyskał pełnomocnictwo do zawarcia umowy z rejestratorem (może ono wynikać ze specyfikacji obowiązków osoby zatrudnionej bądź upoważnienia do reprezentowania firmy).

Aby nie doszło do tego tego typu sytuacji, do formularza rejestracyjnego należy wprowadzać zawsze dane firmy bądź samego przedsiębiorcy. Dodatkowo można wprowadzić do Panelu Klienta osobę, która ma odpowiadać za usługę w przedsiębiorstwie, wtedy będzie ona widnieć jako osoba do kontaktu. A tym samym pracownik będzie mógł zarządzać adresem www w wystarczającym zakresie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego bez możliwości wytransferowania go do innego usługodawcy czy dokonania cesji.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1101

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót