Błędy w regulaminie sklepu? Uwaga na masowy mailing!

Błędy w regulaminie sklepu? Uwaga na masowy mailing!

Z początkiem roku, blady strach padł na przedsiębiorców, prowadzących sklepy internetowe. Skrzynki pocztowe zalała fala e-maili, wyzywających do poprawienia regulaminu, pod groźbą skierowania sprawy do sądu. Wielu przedsiębiorców przestraszyło się na poważnie, a wiadomość została przygotowana na tyle przekonująco, że nawet osoby, które wprowadziły odpowiednie zmiany w regulaminach, wyraziły zaniepokojenie.

Czy faktycznie jest się czego bać?

Na pierwszy rzut oka, wiadomość rzeczywiście wygląda niepokojąco. Została napisana pseudo-prawniczym językiem, z mnóstwem paragrafów i przepisów, ale… gdy się lepiej przyjrzeć, dostrzeżemy, że coś jest nie tak. Dziwna składnia, zwracanie się do odbiorców na „Ty” (w żadnym formalnym piśmie, nie zwraca się do odbiorcy na „Ty”). Ponadto pierwsze wersje tekstu, choć wysyłane z datą styczniową, odnosiły się w czasie przyszłym do nowelizacji ustawy o prawach konsumenckich, która przecież weszła w życie 25.12.2014 roku. W późniejszych mutacjach pierwotnego tekstu, niektóre błędy zostały wyeliminowane. Nie podlega jednak wątpliwości, że wszystkie tego rodzaju mailingi, to po prostu spam i zwykłe naciągactwo na kupno płatnego regulaminu. Na samym końcu widomości, po wezwaniu do zmiany regulaminu i postraszeniu sądem, otrzymujemy linki do firm zajmujących się pisaniem regulaminów. Co ciekawe, wiele z firm przywołanych w tekście, wystosowało już oficjalne oświadczenia, że nie mają nic wspólnego z mailingiem.

Wiadomości wysyłane są z różnych adresów i sygnowane różnymi, nieistniejącymi organizacjami oraz nazwiskami. Oto one (możliwe, że pojawiły się nowe):

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRAW KONSUMENTÓW „PRAWO-LEX”
ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa
biuro@prawo-lex.pl

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów
Marek Staszak

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KONSUMENTÓW KNS WARSZAWA
Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa
Arkadiusz Nowaczyk

Organizacja Konsumencka Kompedium z Warszawy
Stanisław GRAMSZ
biuro@kompedium.warszawa.pl

Kancelaria Konsumencka KOMPEDIUM
Zdzisław Przybylski
biuro@kancelaria-kompedium

 

Wiadomość fałszywka, ale z prawnymi podstawami

Jeśli otrzymaliście podobną wiadomość, bez strachu możecie ją wyrzucić do kosza. Nie oznacza to jednak, że nie warto przyjrzeć się jeszcze raz swojemu regulaminowi i sprawdzić, czy wszystko zostało zmienione. Kilka tygodniu temu w artykule "Dostosowałeś regulamin sklepu do nowych przepisów?", pisaliśmy o nowych przepisach dotyczących e-handlu w kontekście nowelizacji ustawy o prawach konsumenckich z dnia 25.12.2014 roku.

Warto jeszcze raz upewnić się, czy regulamin Twojego sklepu został dostosowany do nowych przepisów prawnych, czy nie zawiera klauzul niedozwolonych i czy posiada wszystkie niezbędne informacje dotyczące, w tym między innymi:

  • pełna nazwa i adres,
  • adres do reklamacji,
  • numery NIP, REGON, KRS (spółki kapitałowe i jawne) lub link do CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki cywilne),
  • Numer księgi GIODO.

W widocznym miejscu musi również pojawić się wzór odstąpienia od umowy, a w ścieżce zakupowej odpowiednie komunikaty dla kupujących.

Jeśli nie dopełniłeś jeszcze tego obowiązku, musisz koniecznie jak najszybciej to zrobić! Natomiast jeżeli wszystko jest w porządku, możesz spać spokojnie a tego typu wiadomości uznaj jako spam.

 

Poniżej zamieszczamy treści przykładowych maili, na jakie możecie natrafić:

 

Nadawca: Stowarzyszenie KNS <kancelaria@stowarzyszenie-kns-polska.org.pl>
Temat: WAŻNE ! - Błędny regulamin !

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KONSUMENTÓW KNS WARSZAWA
Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa

Szanowni Państwo!
Zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne uchwalone a wchodzące wżycie w dniu 25.12.2014 roku, a także nie posiadacie obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi.
Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości zmieniliście swój regulamin, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne złożymy pozwy do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NOTA PRAWNA:
Regulamin jest wymagany:
Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;
Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również przepisy karne.

Rekomendowane (certyfikowane) przez Stowarzyszenie podmioty piszące poprawne regulaminy:
http://clauzula.pl/cennik/
http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html
http://klauzuleniedozwolone.pl/cennik.html

Z poważaniem
Przedstawiciel Stowarzyszenia
Arkadiusz Nowaczyk

 


 

Nadawca: Organizacja Konsumencka KOMPEDIUM <biuro@kompedium.org.pl>
Temat: Informacja do właściciela firmy - nieodpowiedni regulamin !

Szanowni Państwo!
Zawiadamiamy, że w Państwa regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które rażąco naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne, a także nie posiadacie obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi (oraz ustawa o ochronie danych osobowych co może zainteresować Generalnego Inspektora Danych Osobowych).
Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości Państwa regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 25 grudnia 2014 roku został zmieniony, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza wśród przedsiębiorców panuje nieufność do wszelkich tego typu informacji, dlatego prosimy podejść do sprawy bardzo poważnie. Odradzamy kopiowanie regulaminu od innych, bo najczęściej są to regulaminy wadliwe (nawet największe firmy, np. allegro.pl oraz inne duże banki przegrały procesy w tym zakresie). Regulamin mogą Państwo sami napisać lub zakupić gotowy wzór regulaminu (oby od firmy gwarantującej zgodność regulaminu z ustawami konsumenckimi oraz ustawą o ochronie danych osobowych, bo jest wiele firm, które sprzedają wadliwe wzorce umowne).

Przykładowe podmioty, które piszą poprawne regulaminy:
http://www.legalne-sklepy.pl
http://www.poprawne-regulaminy.com.pl/
http://www.lexuris.pl

Zwracamy również uwagę, iż Państwa sklep winien być rejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Postępowanie o uznanie danego postanowienia jako klauzula niedozwolona jest regulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego od art. 479 z indeksem38, ale proszę zwrócić uwagę na art. 479 z indeksem 39 oraz 40. Regulamin jest wymagany: Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny; Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;
Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również przepisy karne.

Z poważaniem
Andrzej Narożny
Organizacja Konsumencka KOMPEDIUM

 


 

Nadawca: Organizacja Konsumencka KOMPEDIUM <biuro@kompedium.org.pl>
Temat: Informacja do właściciela firmy - nieodpowiedni regulamin !

Szanowni Państwo!
Zawiadamiamy, że w Państwa regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które rażąco naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne, a także nie posiadacie obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi (oraz ustawa o ochronie danych osobowych co może zainteresować Generalnego Inspektora Danych Osobowych).
Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości Państwa regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 25 grudnia 2014 roku został zmieniony, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza wśród przedsiębiorców panuje nieufność do wszelkich tego typu informacji, dlatego prosimy podejść do sprawy bardzo poważnie. Odradzamy kopiowanie regulaminu od innych, bo najczęściej są to regulaminy wadliwe (nawet największe firmy, np. allegro.pl oraz inne duże banki przegrały procesy w tym zakresie). Regulamin mogą Państwo sami napisać lub zakupić gotowy wzór regulaminu (oby od firmy gwarantującej zgodność regulaminu z ustawami konsumenckimi oraz ustawą o ochronie danych osobowych, bo jest wiele firm, które sprzedają wadliwe wzorce umowne).

Przykładowe podmioty, które piszą poprawne regulaminy:
http://www.legalne-sklepy.pl
http://www.poprawne-regulaminy.com.pl/
http://www.lexuris.pl
http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-15.html

Zwracamy również uwagę, iż Państwa sklep winien być rejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Postępowanie o uznanie danego postanowienia jako klauzula niedozwolona jest regulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego od art. 479 z ndeksem 38, ale proszę zwrócić uwagę na art. 479 z indeksem 39 oraz 40. Regulamin jest wymagany: Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny; Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego; Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera również przepisy karne.

Z poważaniem
Stanisław Gramsz
Organizacja Konsumencka KOMPEDIUM

 

 

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 2413

Autor

Jerzy A.
Social Media Copywriter
Twórca contentu do serwisów www oraz social media, bloger, dziennikarz obywatelski, pisarz, ratownik medyczny (szkoli z pierwszej pomocy). Zawodowy obserwator świata, niestrudzony odkrywca nowych słów i górskich szlaków.

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót