Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji

Do najczęściej występujących czynów nieuczciwej konkurencji w sporach odnoszących się do domen internetowych należy cybersquatting (zwany inaczej domain- grabbing lub domain name piracy), który „polega na rejestrowaniu domen internetowych zawierających znane i cieszące się uznaniem znaki towarowe, przez osoby nieuprawnione do posługiwania się tymi znakami, które wykorzystują ich znaczenie gospodarcze w celu uzyskania określonej korzyści”.

Cel takiego działania może być różny, na przykład odsprzedanie takiej domeny osobie zainteresowanej lub uniemożliwienie działanie konkurencyjne osobie uprawnionej do znaku przez „zablokowanie” interesującego go adresu internetowego. W literaturze podaje się uznaje się, że jest to stypizowany czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.): „czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnienie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku (...)”. Cybersquatting może dotyczyć także nazw firm, czy innych nazw kojarzonych z określonym przedsiębiorcą.

Kiedy dochodzi do niemożności postawienia zarzutów naruszenia prawa do znaku towarowego (art. 296 ust 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [Dz.U. z 2003 r., Nr 199, poz. 1117, z późn. zm.]) w sytuacji, gdy dojdzie do rejestracji domeny z cudzym znakiem towarowym można zastosować przepis art. 15 w związku z art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zdarzyło się tak w przypadku rejestracji nazwy domeny alpinus.pl, gdzie pozwany, na rzecz którego zarejestrowana była ta domena, na stronie internetowej nie zamieścił żadnej oferty, a tym samym nazwa nie była wykorzystywana do oznaczenia towaru czy usługi, co jest konieczną przesłanką (art. 296 ust 2 ustawy Prawo własności przemysłowej). rejestracja tej domeny miała na celu blokowania dostępu do rynku, a co oznacza było niezgodne z prawem.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1469

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót