Cyberstalking

Cyberstalking

Cyberstalking stanowi internetową odmianę Stalking’u. Jest to przestępstwo, które polega na używaniu mediów elektronicznych (tj. internet, telefon komórkowy itp.) do nękania drugiej osoby. Jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pomimo, iż jest to stosunkowo nowa forma przestępstwa internetowego, to dotknęła ona już bardzo wiele osób. Badania przeprowadzone przez Instytut Ekspertyz Sądowych wykazały, że aż 9,9% respondentów deklaruje, iż padło ofiarą uporczywego nękania. W związku z powyższym ofiarami cyberstalkingu mogło paść aż 3 000 000 Polaków. Przynajmniej 80% przypadków nękania przy pomocy środków elektronicznych zdarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat. Nic więc dziwnego, że pojawiła się wyraźna konieczność wprowadzenia obostrzeń prawnych, które regulowałyby kwestię karania osób dopuszczających się wyżej opisanego przestępstwa.

Sprawcy nękają swoje ofiary na wiele sposobów. Zdaniem respondentów najczęściej poprzez rozpowszechnianie plotek lub też oszczerstw ale także nawiązywanie kontaktów przy pomocy osób trzecich, szantaż , głuche telefony, groźby pod adresem ofiary lub jej najbliższych, niechciane e-maile lub SMS-y, fotografowanie ofiary bez jej zgody, monitoring, kradzież tożsamości, dotykanie lub upublicznianie wizerunku ofiary. Cyberstalking może przyjmować również formę gromadzenia informacji o ofierze w celu jej dręczenia, narzucania się jej z intencjami seksualnymi czy też uszkodzenia sprzętu lub danych. W przypadku tradycyjnego stalkingu prześladowca śledzi ofiarę, próbuje z nią nawiązać kontakt, dotknąć jej aż w końcu zaczyna być agresywny. W efekcie może dojść do napadu, pobicia, zgwałcenia a nawet zabójstwa osoby nękanej. Niebezpieczeństwo dotyczy jednak nie tylko ofiary ale również jej bliskich. Cyberstalking w początkowej fazie nie grozi śmiercią, choć zdarza się, że przekształca się on w tradycyjny stalking i wówczas takie zagrożenie już istnieje. Ofiara jest jednak nękana online np. poprzez liczne wiadomości wysyłane przy pomocy komunikatora czy poczty elektronicznej, komentarze na forach internetowych, oczernianie w Internecie, pisanie do znajomych ofiary oraz na wiele innych sposobów. Wszystko zależy od inwencji stalkera, który zwykle dokłada wszelkich starań, aby znaleźć najdotkliwszą formę nękania.

Skąd się bierze stalking?

Najwięcej przypadków zarówno tradycyjnego stalkingu jak i cyberstalkingu to sytuacje porozstaniowe. Porzucona osoba nie może pogodzić się z zaistniałą sytuacją i w związku z tym zaczyna walczyć o swojego partnera przy pomocy nieetycznych środków. W praktyce nie chodzi jednak o miłość ale o negatywne uczucia, jakie wiążą się z faktem bycia porzuconym. Osoby, które stają się stalkerami bardzo często zostały dotkliwie porzucone np. przez rodziców czy też w wyniku nieszczęśliwej pierwszej miłości. Mają one bardzo silną potrzebę miłości. Kiedy pojawia się kolejny zawód i znów zostają porzuceni, nie mogą sobie z tym poradzić. Tak zaczyna się prześladowanie ofiary, które może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Ofiara nie zawsze jest lub była związana z prześladowcą. Czasem tylko przypomina mu tą niegdyś bliską mu osobę. Przykładem tego typu sytuacji jest zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej – miss Polski. Prześladowcami częściej zostają kobiety niż mężczyźni. Bez względu jednak na płeć stalker w chwili popełniania przestępstwa nie jest zrównoważony emocjonalnie.

Co zrobić jeśli prześladuje Cię cyberstalker?

Jeśli kiedykolwiek będziesz ofiarą stalkingu pamiętaj, aby zachować wszystkie otrzymane e-maile oraz wiadomości na komunikatorze. Mogą one stanowić potrzebny dowód w sprawie, jeśli zgłosisz fakt bycia nękanym na policji. Ważne jest to, aby nie odpisywać na nie, ani nie reagować w żaden inny sposób. To tylko zachęci prześladowcę do dalszego nękania. Prześladowca każdą Twoją odpowiedź uważa bowiem za podtrzymywanie kontaktu, nawet jeśli udzielasz jej na co setnego e- maila.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1604

Komentarze

« powrót