Blog - wpisy z dnia 2010-07-27

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) osobowych jednym z przysługujących praw osobie, której dane dotyczą, jest prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze ma prawo nie częściej niż raz na 6 miesięcy uzyskać od administratora danych wyczerpujące informacje na temat jej danych. Uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem udzielenia takiej informacji, który spoczywa na administratorze, wynika to z art. 33 powoływanej ustawy.

więcej »

Przetwarzanie danych osobowych a e-mailing

Przetwarzanie danych osobowych a e-mailing

Jedną z zalet jego stosowania jest łatwa i tania metoda na wysyłanie komunikatów reklamowych oraz nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem. Newslettery, które są rozsyłane pocztą elektroniczną do klientów są skutecznym sposobem na przekazanie informacji branżowych oraz wiadomości odnoszących się do promocji i nowości w ofercie. Niestety taka metoda posługiwania się pocztą elektroniczną w marketingiem bezpośrednim ma też swoje złe strony, ponieważ jest uciążliwe dla odbiorców z uwagi na blokowanie lub opóźnianie listów pożądanych przez odbiorcę, zakłócanie działania sieci, a także przesunięcie kosztów takich praktyk na dostawców usług internetowych i odbiorców korespondencji.

więcej »
« powrót