Łatwiejszy obrót e-fakturami

1 stycznia 2013 roku weszły życie nowe przepisy dotyczące e-faktur. Ma to związek z tak zwaną III ustawą deregulacyjną. Od tej pory odbiorca nie musi wyrazić zgody na otrzymanie elektronicznej wersji faktury, a w słowniku księgowego pojawił się nowy termin „domniemanie akceptacji otrzymania e-faktury”. Co jeszcze uległo zmianie?

Nowe przepisy podyktowane są dyrektywą unijną - 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r., której celem jest zliberalizowanie standardów przesyłania oraz przechowywania elektronicznych faktur. Dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów obrót e-fakturami ma być łatwiejszy. Czy to pierwszy krok w kierunku zniesienia tradycyjnych faktur na rzecz ich elektronicznych wersji? Raczej nie, ale na pewno zwiększy się liczba osób korzystających z tej formy dokumentacji księgowej.

Domniemana akceptacja otrzymania e-faktury

Do 31 grudnia 2012 roku przed wysłaniem do klienta e-faktury należało uzyskać jego zgodę. Jeśli takowej nie było dokument tracił swoją moc prawną. W świetle nowych przepisów wymóg ten nie jest już aktualny. Termin „domniemanie akceptacji otrzymywania e-faktury” oznacza, że każdy przedsiębiorca „wyraził” taką zgodę. Zgoda ta jest oczywiście umowna. Opłacenie elektronicznej wersji faktury oznacza jednocześnie jej akceptację. Z kolei brak opłaty rozumiany jest jako brak akceptacji przesłanego dokumentu. Zmiany te mają zwiększyć konkurencyjność e-faktur względem tych tradycyjnych. Celem Ministerstwa jest spopularyzowanie tej pierwszej formy dokumentacji księgowej.

Co jeśli nie chcę otrzymywać e-faktur?

Prawo dopuszcza taką możliwość. Podatnicy, którzy nie wyrażają zgody na przesyłanie elektronicznych wersji faktur powinni wyrazić sprzeciw. W tym celu należy przesłać do swoich kontrahentów stosowną informację. Do tej pory nie powstał jeszcze oficjalny formularz, który należałoby wypełnić. To kontrahent decyduje o tym, w jakiej formie podatnik musi wyrazić swój sprzeciw – ustnie czy pisemnie. W przypadku otrzymania przez niego takiego sprzeciwu jest on zobligowany do wystawiania faktur w wersji papierowej.

Potwierdzenie autentyczności faktury elektronicznej

Wystawiając e-fakturę jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia jej autentyczności (gwarancja autentyczności pochodzenia i brak rozbieżności w treści). W tym celu przedsiębiorca może skorzystać z dowolnych, wybranych przez siebie narzędzi kontrolnych np. darmowego „certyfikatu bezpieczeństwa e-faktury” lub podpisu elektronicznego (to rozwiązanie preferuje fiskus).

Podsumowując, e-faktura jest wygodną formą dokumentacji księgowej i nie dziwi fakt, że przedsiębiorcy chętnie po nią sięgają. Ustawodawca nie zobowiązuje nas do stosowania określonych technologii w celu jej wystawienia i przesłania. Potwierdzenie autentyczności dokumentu realizowane jest nie tylko poprzez złożenie elektronicznego podpisu ale też za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (EDI). Na wystawiającym e-fakturę spoczywa jedynie obowiązek potwierdzenia autentyczności danych i integralności treści dokumentu.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1265

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót