Ministerstwo Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Ministerstwo Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Wprawdzie nie ma jeszcze oficjalnej możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną bez bezpiecznego podpisu, ale Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przeprowadzi w trybie pilnym nowelizację odpowiedniego rozporządzenia. Dzięki pomocy mediów i organizacji zrzeszających przedsiębiorców Ministerstwo Finansów obiecało zmiany dotyczące przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych.

Resort zwlekał ze zmianami do momentu przyjęcia nowelizacji dyrektywy unijnej, której przedmiotem regulacji są kwestię związane z podatkiem od towarów i usług. Rzecznik Ministerstwa zaznacza, że polscy urzędnicy prezentowali w Unii Europejskiej najbardziej liberalne stanowisko w kwestii e-faktur.

W jednej z gazet został opublikowany artykuł, w którym jest napisane, że Ministerstwo „respektuje rozstrzygnięcie sądu, co nie oznacza, że podziela argumentację prawną zawartą w tym rozstrzygnięciu”. Według Ministerstwa Finansów orzeczenie NSA ma znaczenie dla podatnika, który go wywalczył, a w odniesieniu do pozostałych podatników, którzy będą odliczać VAT z faktur przesyłanych mailem muszą liczyć się z karami finansowymi.

Niezrozumiały jest powód, dla którego urzędnicy nie chcieli zastosować wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dla wszystkich podatników i umożliwić przesyłanie faktur drogą elektroniczną bez oczekiwania na zakończenie procesu legislacyjnego. Według nieoficjalnych informacji Ministerstwo Finansów nie zgadza się na wysyłanie faktur mailem z uwagi na możliwość pogorszenia płynności budżetu. W momencie kiedy faktury szybciej będą dostarczane firmom, to tym samym szybciej będzie odliczany VAT przez przedsiębiorców, a fiskus krócej będzie trzymał pieniądze przedsiębiorców na swoim koncie.

Według stanowiska Rzecznika Ministerstwa Pani Magdaleny Kobos obecne brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur zawiera zamknięty katalog narzędzi gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralności ich treści. Jest to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub wymiana danych elektronicznych (EDI). Oznacza to, że do momentu zmiany przepisów powołanego rozporządzenia, przesyłanie faktura vat drogą elektroniczną bez zastosowania bezpiecznego podpisu jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Ministerstwo Finansów dąży do zmiany polskich przepisów w trybie pilnym tak, aby zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego przewidziane nowelą dyrektywy zostały jak najszybciej przyjęte.

Podsumowując, Ministerstwo Finansów wciąż nie akceptuje argumentacji sądu. Korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie NSA będzie można zastosować dopiero po zmianie przepisów. Do tego czasu trzeba czekać na projekt zmiany rozporządzenia. Ostateczna wersja nowego rozporządzenia ma być gotowa za kilka tygodni po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1075

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót