Na co trzeba zwrócić uwagę rejestrując domenę internetową

Nazwa domeny powinna kojarzyć się z nazwą firmy bądź typem prowadzonej działalności oraz musi być niepowtarzalna. O rejestracji nazwy w określonej domenie przesądza głównie zasada pierwszeństwa zgłoszenia wniosku, rejestracja następuje według kolejności wpływających zgłoszeń. Podmiot rejestrujący myśląc o kolejnym zgłoszeniu zobowiązany jest zbadać czy wcześniej nie została zarejestrowana już taka sama nazwa domeny. Takie rozwiązanie powoduje tzw. efekt blokowania, ponieważ w systemie nazw domenowych nie mogą istnieć dwie domeny o takiej samej nazwie.

Co do zasady z chwilą zarejestrowania danej nazwy domeny żaden inny podmiot nie będzie mógł już już mieć identycznej nazwy domeny jak zarejestrowana wcześniej. NASK stwierdzając powyższy fakt odmawia rejestracji nazwy domenowej (przeszkody względne). Do odmowy rejestracji dochodzi również, gdy nazwa domen jest nazwą podmiotu nie związanego z wnioskodawcą, albo jeżeli nazwa ta jest powszechnie uznana za obraźliwą, naruszającą zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje, są to przeszkody bezwzględne. Gdy nie dochodzi do przeszkody rejestracyjnej wynikającej z zasady pierwszeństwa, podmiot składający wniosek jest zobowiązany wykazać związek między wybraną przez niego nazwą domeny, a rodzajem działalności jaką prowadzi ten podmiot.

W raporcie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 30 kwietnia 1999 r. wskazuje się, aby wraz z wnioskiem o rejestrację domeny dokonać zgłoszenia tzw. contract details, w którym zawarte powinny być dane dotyczące osoby zgłaszającej. W porozumieniu rejestracyjnym zawieranym pomiędzy zgłaszającym a organem rejestracyjnym powinno znaleźć się oświadczenie wnioskodawcy, w którym uwzględnione będzie zapewnienie, iż według jego najlepszej wiedzy i przekonania, rejestracja, a także sposób w jaki będzie używana domena nie dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1195

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót