Naruszenie prawa przez użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Może dojść do sytuacji, gdzie osoba korzystająca z usług narusza przepisy prawa. Jeżeli usługodawca uzyska informacje o korzystaniu w sposób niezgodny z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treści tych informacji.

Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, może też powiadomić o skorzystaniu z uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

Zasadniczo po zakończeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną, usługodawca nie ma prawa do przetwarzania danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach przetwarzanie będzie możliwe, w szczególności, jeśli takie przetwarzanie jest:

  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1006

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót