Ochrona logo firmy

Logo firmy zazwyczaj jest traktowane jako graficzny znak towarowy, poza tym w większości przypadków logo może być także klasyfikowane jako utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Dlatego też można ubiegać się o jego prawną ochronę w urzędzie patentowym. Ochrona znaku towarowego jest ochroną terytorialną.

Urząd Patentowy prowadzi rejestr znaków towarowych, do którego udzielone prawo ochronne zostaje wpisane. Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania tego znaku w sposób zawodowy bądź zarobkowy na całym obszarze RP. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy zgodnie z przepisami wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie, przy czym w ciągu 5 lat od rejestracji należy podjąć jego rzeczywiste używanie w obrocie gospodarczym w odniesieniu do wszystkich towarów i usług zawartych w wykazie. W przypadku braku używania znaku w stosunku do wszystkich bądź części towarów lub usług może dojść do wygaśnięcia ochrony.

rejestracja znaku nie wyklucza jednocześnie możliwości z ochrony przewidzianej dla praw autorskich. Logo będzie utworem jeżeli mieści się w ustawowej definicji, czyli jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Logo korzysta z ochrony już od momentu stworzenia, ma swoją wartość materialną, a tym samym korzysta z ochrony przewidzianej dla autorskich praw majątkowych.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1452

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót