Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Dzisiaj odbyła się kolejna konferencja na temat ochrony własności intelektualnej. Główne założenie projektu to podniesienie świadomości przedsiębiorców, w tym wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej, sposobu ochrony wynalazku w postaci patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną.

Seminaria obejmowały następujące zagadnienia:

▪ Klasyfikacja dóbr niematerialnych (zakres regulacji prawnej)

▪ Cel regulacji prawnej dotyczącej prawa własności intelektualnej

▪ Eksploatacja dóbr własności intelektualnej

▪ Ochrona własności intelektualnej

▪ Odpowiedzialność cywilna oraz karna z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

▪ Wspólnotowe regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej.

▪ Prawo własności przemysłowej - wprowadzenie

▪ Przedmiot ochrony – wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografia układu scalonego, projekty racjonalizatorskie, oznaczenia geograficzne

▪ Eksploatacja własności przemysłowej

▪ Ochrona własności przemysłowej

▪ Sposoby eksploatacji oraz ochrony własności przemysłowej w praktyce

▪ Studium przypadku

▪ Prawa autorskie i prawa pokrewne - wprowadzenie

▪ Przedmiot ochrony – utwór (zakres regulacji prawnej)

▪ Osobiste i majątkowe prawa twórcy - eksploatacja

▪ Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

▪ Utwór a dobra osobiste

▪ Ochrona i eksploatacja praw autorskich i praw pokrewnych w praktyce

▪ Studium przypadku.

▪ Własność intelektualna w Internecie - wprowadzenie

▪ Przedmioty praw własności intelektualnej występujące w Internecie

▪ Ochrona własności intelektualnej w Internecie

▪ Prawo do domeny a ochrona znaku towarowego

▪ Piractwo komputerowe

▪ Ochrona danych osobowych oraz baz danych

▪ Ochrona i eksploatacja prawa własności intelektualnej w Internecie w praktyce

▪ Studium przypadku.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1281

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót