Blog

DNSSEC – bezpieczeństwo Globalnej Sieci!

DNSSEC – bezpieczeństwo Globalnej Sieci!

Mało kto wie na czym polega „prawdziwe” bezpieczeństwo w Internecie, podobnie nieliczni wiedzą, że chaos (bezprawie) w sieci „realnie” zagraża i wiąże się z przejęciem, dezintegracją, uszkodzeniem system bezpieczeństwa nazw domen DNSSEC. W „razie najgorszego” nie moglibyśmy sprawdzić, czy URL faktycznie prowadzi do strony, którą chcemy odwiedzić, więc ci, z pogranicza hakerów, złodziei i innych „karierowiczów” mieliby raj na całej Ziemi.

więcej »

Faktury wysyłane e-mailem

Faktury wysyłane e-mailem

Według stanowiska resortu finansów faktura wysyłana mailem czy faksem nie ma takiej samej mocy prawnej jak przesyłana pocztą. Tylko dwa rodzaje faktur uznawane są przez Ministerstwo Finansów, czyli faktury papierowe wysyłane pocztą czy kurierem albo elektroniczne, ale tylko te z tzw. bezpiecznym e-podpisem, które nie są popularne z uwagi na cenę jaka trzeba za nie zapłacić.

więcej »

Ministerstwo Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Ministerstwo Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Wprawdzie nie ma jeszcze oficjalnej możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną bez bezpiecznego podpisu, ale Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przeprowadzi w trybie pilnym nowelizację odpowiedniego rozporządzenia. Dzięki pomocy mediów i organizacji zrzeszających przedsiębiorców Ministerstwo Finansów obiecało zmiany dotyczące przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych.

więcej »

Ile zarabiają informatycy?

Ile zarabiają informatycy?

Jakiś czas temu na Wirtualnej Polsce opublikowany został interesujący artykuł o zarobkach informatyków. Zaciekawił mnie nie dlatego, że działam również w tej branży, ale ze względu na szeroki zakres publikacji, która nie ograniczała się tylko do podania zarobków jednej kategorii, lecz przedstawiała wynagrodzenia pracowników z całej branży, na różnych szczeblach, m.in. analityków, administratorów, programistów, grafików.

więcej »

Raport o wynagrodzeniach w branży IT

Raport o wynagrodzeniach w branży IT

W opublikowanym raporcie „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2009 roku” wynika, że przeciętny programista zarabiał w 2009 roku 5000 zł. Najbardziej cenione były osoby znające język Perl, VisualBasic, Java/J2EE, C/C++ i Python. Omawiany raport bierze pod uwagę kryterium posiadanych umiejętności. Na podstawie raportu można stwierdzić, iż najlepiej wynagradzania byli dyrektorzy ds. IT, ich pensje wynosiły ok. 15 000zł, natomiast kierownik projektu IT zarabiał 8000 zł. Niewiele mniejsze stawki mieli architekci systemów - 7500zł oraz konsultanci ds. IT – 7200 zł. Przeciętny programista zarabiał 5000 zł, najmniej dochodowymi stanowiskami byli serwisanci sprzętu komputerowego oraz graficy komputerowi, których[...]

więcej »

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) osobowych jednym z przysługujących praw osobie, której dane dotyczą, jest prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze ma prawo nie częściej niż raz na 6 miesięcy uzyskać od administratora danych wyczerpujące informacje na temat jej danych. Uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem udzielenia takiej informacji, który spoczywa na administratorze, wynika to z art. 33 powoływanej ustawy.

więcej »

Przetwarzanie danych osobowych a e-mailing

Przetwarzanie danych osobowych a e-mailing

Jedną z zalet jego stosowania jest łatwa i tania metoda na wysyłanie komunikatów reklamowych oraz nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem. Newslettery, które są rozsyłane pocztą elektroniczną do klientów są skutecznym sposobem na przekazanie informacji branżowych oraz wiadomości odnoszących się do promocji i nowości w ofercie. Niestety taka metoda posługiwania się pocztą elektroniczną w marketingiem bezpośrednim ma też swoje złe strony, ponieważ jest uciążliwe dla odbiorców z uwagi na blokowanie lub opóźnianie listów pożądanych przez odbiorcę, zakłócanie działania sieci, a także przesunięcie kosztów takich praktyk na dostawców usług internetowych i odbiorców korespondencji.

więcej »

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w internecie

Ochronę i przetwarzanie danych osobowych w internecie regulują dwie ustawy. Są to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), która ma szczególne znaczenie w zakresie rozdziału 4, gdzie wprowadzone zostały regulacje wobec postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. Istotne znaczenie ma także rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy[...]

więcej »

Jak przetwarzać dane osobowe

Zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), stosuje się przepisy tej ustawy, o ile ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowi inaczej. W art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych określa w jaki sposób powinna być wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych tzw. oświadczenie woli, co nie wyklucza możliwości udzielenia jej przykładowo przez zaznaczenie tzw. checboksa (znacznika) na stronie administratora danych.

więcej »

Polityka bezpieczeństwa w sieci

Podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych w internecie zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń danych oraz do sporządzenia podstawowych dokumentów, które będą regulować zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Podmiot, który przetwarza dane powinien przygotować politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

więcej »
« powrót