Blog

Czy „cookies” traktowane są jako dane osobowe?

Czy „cookies” traktowane są jako dane osobowe?

Podczas korzystania z internetu ważnym elementem jest utrwalanie pewnych danych za pomocą „cookies” (ciasteczka). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer www i zapisywane na twardym dysku użytkownika. Wykorzystywane są zazwyczaj w różnego rodzaju licznikach, sondach, sklepach internetowych czy stron wymagających logowania. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony www i „historii” jego łączności z daną stroną .

więcej »

Naruszenie prawa przez użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Może dojść do sytuacji, gdzie osoba korzystająca z usług narusza przepisy prawa. Jeżeli usługodawca uzyska informacje o korzystaniu w sposób niezgodny z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treści tych informacji.

więcej »

Czyny nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do domen internetowych

W kontekście problematyki domen internetowych w odniesieniu do Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) należy wskazać na art. 5 wymienionej ustawy, zgodnie z którym za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się działanie polegające na takim oznaczeniu przedsiębiorstwa, „które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”. Odnośnie domen internetowych, które służą do oznaczenia przedsiębiorstwa, znaczenie na podstawie wyżej wymienionej ustawy będzie[...]

więcej »

Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji

Do najczęściej występujących czynów nieuczciwej konkurencji w sporach odnoszących się do domen internetowych należy cybersquatting (zwany inaczej domain- grabbing lub domain name piracy), który „polega na rejestrowaniu domen internetowych zawierających znane i cieszące się uznaniem znaki towarowe, przez osoby nieuprawnione do posługiwania się tymi znakami, które wykorzystują ich znaczenie gospodarcze w celu uzyskania określonej korzyści”.

więcej »

Na co trzeba zwrócić uwagę rejestrując domenę internetową

Nazwa domeny powinna kojarzyć się z nazwą firmy bądź typem prowadzonej działalności oraz musi być niepowtarzalna. O rejestracji nazwy w określonej domenie przesądza głównie zasada pierwszeństwa zgłoszenia wniosku, rejestracja następuje według kolejności wpływających zgłoszeń. Podmiot rejestrujący myśląc o kolejnym zgłoszeniu zobowiązany jest zbadać czy wcześniej nie została zarejestrowana już taka sama nazwa domeny. Takie rozwiązanie powoduje tzw. efekt blokowania, ponieważ w systemie nazw domenowych nie mogą istnieć dwie domeny o takiej samej nazwie.

więcej »

Abonent firmowej domeny

Tylko Abonent bądź jego pełnomocnik posiadający notarialne poświadczenie ma prawo do pełnego zarządzania adresem www. Abonentem jest zatem podmiot, którego dane podane zostały podczas rejestracji domeny w Panelu Klienta. Często się zdarza, że domena rejestrowana jest nie przez samego właściciela przedsiębiorstwa, tylko przez pracownika. Równie często dane osoby dokonującej zakupu usługi mającej się nią „opiekować” w trakcie trwania okresu abonamentowego, podane zostają jako dane Abonenta domeny. Jest to duży błąd, który w przyszłości może doprowadzić do utraty adresu przez firmę.

więcej »

Opatentowanie znaku towarowego/logo

Zakładając firmę bardzo istotnym elementem jest wykreowanie swojej marki, ponieważ to ona ma pierwszy kontakt z potencjalnym klientem. Zakup towarów czy skorzystanie z określonych usług nie zależy tylko i wyłącznie od ceny, ale często również od marki. Zanim jednak wypromujemy naszą markę, należy opatentować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, choćby dlatego, aby w przyszłości z racji zaniedbania tej czynności nie mieć z tego tytułu problemów związanych z używaniem przez kogoś innego naszego logo.

więcej »

Pomoc rzecznika patentowego

Największe problemy przy składaniu wniosków o opatentowanie znaków towarowych stwarza nadanie znakowi towarowemu klas do poszczególnych towarów i usług. Dlatego zaleca się, aby skorzystać z usług rzecznika patentowego, który nada poszczególne klasy znakowi, przygotuje komplet dokumentów, złoży nasz wniosek oraz będzie nas reprezentował w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej »

Zakres ochrony znaku towarowego

Znak towarowy to prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być logo użyte przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

więcej »

Ochrona logo firmy

Logo firmy zazwyczaj jest traktowane jako graficzny znak towarowy, poza tym w większości przypadków logo może być także klasyfikowane jako utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Dlatego też można ubiegać się o jego prawną ochronę w urzędzie patentowym. Ochrona znaku towarowego jest ochroną terytorialną.

więcej »
« powrót