Blog - wpisy z tagiem fiskus

Łatwiejszy obrót e-fakturami

1 stycznia 2013 roku weszły życie nowe przepisy dotyczące e-faktur. Ma to związek z tak zwaną III ustawą deregulacyjną. Od tej pory odbiorca nie musi wyrazić zgody na otrzymanie elektronicznej wersji faktury, a w słowniku księgowego pojawił się nowy termin „domniemanie akceptacji otrzymania e-faktury”. Co jeszcze uległo zmianie?

więcej »

Ministerstwo Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Ministerstwo Finansów o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Wprawdzie nie ma jeszcze oficjalnej możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną bez bezpiecznego podpisu, ale Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przeprowadzi w trybie pilnym nowelizację odpowiedniego rozporządzenia. Dzięki pomocy mediów i organizacji zrzeszających przedsiębiorców Ministerstwo Finansów obiecało zmiany dotyczące przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych.

więcej »
« powrót