Blog - wpisy z tagiem nieuczciwa konkurencja

Czyny nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do domen internetowych

W kontekście problematyki domen internetowych w odniesieniu do Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) należy wskazać na art. 5 wymienionej ustawy, zgodnie z którym za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się działanie polegające na takim oznaczeniu przedsiębiorstwa, „które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”. Odnośnie domen internetowych, które służą do oznaczenia przedsiębiorstwa, znaczenie na podstawie wyżej wymienionej ustawy będzie[...]

więcej »

Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji

Do najczęściej występujących czynów nieuczciwej konkurencji w sporach odnoszących się do domen internetowych należy cybersquatting (zwany inaczej domain- grabbing lub domain name piracy), który „polega na rejestrowaniu domen internetowych zawierających znane i cieszące się uznaniem znaki towarowe, przez osoby nieuprawnione do posługiwania się tymi znakami, które wykorzystują ich znaczenie gospodarcze w celu uzyskania określonej korzyści”.

więcej »

Nieuczciwa konkurencja

Coraz częściej spotykamy się z problemem kradzieży własności intelektualnej w sieci, blokowanie konkurencji poprzez rejestrację domen internetowych, które zawierają nazwy marek, celowe wprowadzanie klientów w błąd poprzez sprzedaż przez internet próbek towarów, które bardzo przypominają produkty oryginalne. Bardzo często sprawy sporne związane z nadużyciami w internecie rozstrzygane są na drodze sądowej.

więcej »
« powrót