Zakres ochrony znaku towarowego

Znak towarowy to prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być logo użyte przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

Głównym zadaniem prawa własności przemysłowej jest ochrona przed oszustwami oraz nieporozumieniami odnoszącymi się do pochodzenia towarów oraz ich jakości. Właściciel znaku towarowego na drodze postępowania administracyjnego (postępowanie przed urzędem patentowym) ma prawo do zakazania rejestracji lub może też domagać się unieważnienia znaku już zarejestrowanego jeżeli znak jest identyczny lub podobny i ma być zarejestrowany bądź już jest zarejestrowany dla identycznych lub podobnych towarów.

Znak towarowy jest zabezpieczony, kiedy prawo umożliwia właścicielowi powstrzymywać konkurencję przed popełnieniem nieautoryzowanego użycia znaku handlowego przez używanie bardzo podobnych znaków oraz etykiet. Powstrzymanie konkurencji będzie skuteczne, gdy znak jest zarejestrowany bądź producent może udowodnić, że używał tego znaku wcześniej i konsekwentnie. Jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie nawet jeżeli do naruszenia jego praw doszło w sposób przypadkowy, takie sprawy zazwyczaj rozstrzygane są polubownie, ale gdy dochodzi do celowego podszywania się pod cudze znaki jest surowo karane finansowo.

Nie wszystkie znaki towarowe mogą być traktowane jako własność w sposób ścisły, ponieważ niektóre słowa muszą określać klasę produktów w sensie ogólnym i używane są w języku potocznym. Podobnie jest w sytuacji znaków, które są identyczne z nazwiskami, nazwami geograficznymi lub niezbywalnymi cechami danej rzeczy. Znaczenie drugorzędne znaku może być objęte ochroną taką jak ochrona znaku towarowego tylko wtedy, kiedy właściciel może udowodnić, że używał tego znaku z wyłącznością przez określony czas. Dowodem może być np. ankieta wśród konsumentów wykazująca, że dane nazwisko lub nazwa geograficzna jest kojarzona głównie z właścicielem znaku oraz jego produktem.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1095

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót