Zgłoszenie znaku towarowego i zakres jego zastrzeżenia

Najodpowiedniejszym rozwiązaniem na zgłoszenia znaku towarowego (logo) jest dokonanie zgłoszenia jeszcze przed wprowadzeniem towaru na rynek bądź przed rozpoczęciem świadczenia usług, które maja być opatrzone tym znakiem towarowym. W ten sposób można wyeliminować ryzyko zastrzeżenia tego znaku przez inny konkurencyjny podmiot działający na rynku. Od momentu dokonania zgłoszenia uzyskuje się pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego.

Znaki towarowe zastrzega się w celu oznaczenia określonych towarów czy usług, które są przyporządkowane do poszczególnych klas na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (tzw. klasyfikacja nicejska). W momencie rozważania na temat zakresu ochrony swojego znaku towarowego należy zwrócić uwagę na rodzaj zastrzeganego znaku. Co oznacza, że na przykład zastrzegając znak słowny ochronie podlega tylko jego warstwa słowna. W przypadku znaków słowno-graficznych ochronie podlega warstwa słowna w połączeniu z grafiką w jakiej wyraz został użyty.

Zgłaszając znak np. słowno-graficzny czy graficzny zaleca się zastrzeżenie również kolorystyki poszczególnych elementów znaku. W celu osiągnięcia jak najszerszej ochrony, wielu przedsiębiorców zgłasza wiele rodzajów danego znaku towarowego. Można na przykład zgłosić ten sam wyraz jako znak słowny, jako część znaku słowno-graficznego bądź jako element znaku przestrzenno-słowno-graficznego.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1157

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót