Copywriting

Podstawą nawiązania kontaktu z Klientem jest DOBRA KOMUNIKACJA informuje, buduje długotrwałe relacje, posługuje się językiem odbiorców, sprzedaje, ale TO PRZEDE WSZYSTKIM INTERAKCJA i zaproszenie do dialogu z firmą czy marką powodują, że użytkownicy wracają na stronę; jasne komunikaty ubrane w odpowiednie słowa to zadanie dla specjalistów z webExperts ZAMIENIAMY SŁOWA W CZYNY I MOTYWUJEMY ODBIORCÓW DO DZIAŁANIA

Przeprowadzając dogłębną analizę merytoryczno-lingwistyczną marki oraz jej otoczenia zapewniamy naszym Klientom oszczędność czasu i energii oraz:

pewność, że teksty zostały przygotowane przez doświadczonych specjalistów wnikliwie obserwujących oczekiwania Klienta oraz potrzeby grupy docelowej

pełną usługę związaną z copywritingiem:

opracowanie nazewnictwa, terminologii i tożsamości werbalnej zawiązanych z marką dostosowanie nazwy do wizerunku marki, konotacji kulturowych oraz wymogu zapamiętywalności i rozpoznawalności

slogany określające działalność firmy i oddające charakter marki na stałe związane z marką/produktem są wyróżnikiem na tle konkurencji oraz nieodłącznym elementem budowania świadomości marki

hasła produktowe związane z poszczególnymi zapotrzebami marketingowymi bezpośrednio związane z kreacją - pomysłem graficznym danej publikacji, dzięki czemu zostaje osiągnięty efekt kompletności pomiędzy przekaz językowym i obrazem marki

teksty ulotek, katalogów, plakatów, bannerów, stron www, itd.

oparte na zrozumieniu marki i jej potrzeb, wykorzystujące kontekst kulturowy oparte na analizie rynku i grupy docelowej, dzięki czemu ściśle związane z oczekiwaniami odbiorców

« powrót