Footer

Footer (ang. stopka) jest to określona sekcja strony www, używana zwykle do umieszczania informacji, które pojawiają się u dołu strony. Stopka zawiera informacje takie, jak: numery stron, daty i sumy. Stopka, może również zawierać w sobie znaczniki sekcji takie, jak załączniki, alfabetyczne indeksy haseł czy szczegóły dotyczące praw autorskich.

« powrót