Link

Link – inaczej hiperłącze. Odnośnik, który przenosi nas do zaadresowanej w nim strony. Link, jest to także odwołanie zamieszczone w dokumencie elektronicznym wskazujące na inne miejsce, w tym bądź w innym dokumencie elektronicznym. Odwołanie takie, związane jest ściśle z fragmentem tekstu (anchor tekst), bądź z elementem graficznym – jako link. Kliknięcie w nań, otwiera dokument docelowy. Inne używane nazwy to, np. odsyłacz lub kotwica.

« powrót